Przetargi

 

 

Jaworzno, 09.10.2012

 

 

JAKUB BOCHENEK TUBAN

ul. Dwornickiego 1/7

43-600

 

Jaworzno

tuban@tuban.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

 

Tytuł projektu:

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy TUBAN

 

Termin realizacji projektu:

17.10.2012 – 16.03.2013

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

 • opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
  i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

 • opis celów i strategii eksportowej;

 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

 • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 19, poz. 103)

 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
  do zrealizowania opracowanej strategii

 • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej

 

Termin ważności oferty: 16.03.2013

 

Termin składania ofert do dnia: 16.10.2012 do godz. 15:00

 

Prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy tuban@tuban.pl lub listem poleconym na adres ul. Dwornickiego 1/7, 43-600 Jaworzno.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.tuban.pl oraz w siedzibie firmy.

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Cena: maksymalnie można uzyskać 10 punktów

- koszt przygotowania PRE do 12.500,00 PLN netto – 10 pkt.

- koszt przygotowania PRE powyżej 12.500,00 PLN netto – 0 pkt.

 

 1. Termin realizacji: maksymalnie można uzyskać 10 punktów

- realizacja do 15 dni roboczych – 10 pkt.

- realizacja powyżej 15 dni roboczych – 0 pkt.

 1. Doświadczenie: maksymalnie można uzyskać 40 punktów

- sporządzenie powyżej 150 Planów rozwoju eksportu – 40 pkt.

- sporządzenie od 100 do 149 Planów rozwoju eksportu – 25 pkt.

- sporządzenie od 50 do 100 Planów rozwoju eksportu – 10 pkt.

- sporządzenie poniżej 50 Planów rozwoju eksportu – 0 pkt.

 

 1. Możliwość zapłaty za Plan rozwoju eksportu po zatwierdzeniu przez RIF: maksymalnie można uzyskać 30 punktów

- istnieje możliwość zapłaty za PRE po zatwierdzeniu PRE przez RIF – 30 pkt.

- nie istnieje możliwość zapłaty za PRE po zatwierdzeniu PRE przez RIF – 0 pkt.

 

 1. Klauzula o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF: maksymalnie można uzyskać 10 punktów

- jest klauzula o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF – 10 pkt.

- nie ma klauzuli o braku obowiązku zapłaty w przypadku braku ostatecznej akceptacji Planu rozwoju eksportu przez RIF – 0 pkt.

 

*Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 100

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

 

………………….…………..

/czytelny podpis, pieczątka beneficjenta/

 

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixelpixelpixelpixelpixelpixel